Kutatás

A tanszéken folyó kutatások témái:

UV lézer okozta faanyag degradáció.

Elem és vegyület félvezetők, heteroátmenetek elektron szerkezetének elméleti vizsgálata, ponthibák okozta változások.

Nanostruktúrák transzport tulajdonságai.

Inhomogén mágneses mező okozta spinpolarizáció, óriás mágneses rezonancia hatás két dimenziós elektrongázban.

Spinpolarizáció híg mágneses szennyezettségű félvezetőkben.

Faanyagok mesterséges öregítése.

Faanyagok kitettségi vizsgálatai.

Faanyagok színváltoztatása gőzöléssel.

Faanyagok színének homogenizálása gőzöléssel.